Thứ Ba, 09/07/2024
Group

Tra cứu tiền nước

Thiết kế cơ sở hệ thống cấp nước của dự án phải có văn bản thỏa thuận giữa Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ và chủ đầu tư.

tap 1

Hình thức thanh toán

Thiết kế cơ sở hệ thống cấp nước của dự án phải có văn bản thỏa thuận giữa Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ và chủ đầu tư.

customer-service-1

Chất lượng nước

Các loại giấy chứng nhận, kết quả kiểm tra chất lượng nước

Dịch vụ
\ PMW cung cấp các dịch vụ \

Tin tức - Sự kiện \ Tin tức từ PMW \

PMW miễn giảm tiền nước cho một số trường hợp bị ảnh hưởng Dịch Covid

Cổ đông

PMW miễn giảm tiền nước cho một số trường hợp bị ảnh hưởng Dịch Covid

Với tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng động, PMW đồng hành cùng Chính quyền tỉnh BR-VT … Xem thêm

PMW miễn giảm tiền nước cho một số trường hợp bị ảnh hưởng Dịch Covid

Cổ đông

PMW miễn giảm tiền nước cho một số trường hợp bị ảnh hưởng Dịch Covid

Với tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng động, PMW đồng hành cùng Chính quyền tỉnh BR-VT … Xem thêm

PMW miễn giảm tiền nước cho một số trường hợp bị ảnh hưởng Dịch Covid

Cổ đông

PMW miễn giảm tiền nước cho một số trường hợp bị ảnh hưởng Dịch Covid

Với tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng động, PMW đồng hành cùng Chính quyền tỉnh BR-VT … Xem thêm